ÖNCELİKLERİMİZ

1. Dürüstlük
Faaliyetlerimizi yerine getirirken çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, diğer şirket, kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalınır
2. Tarafsızlık
"İnsana saygının başarının temeli olması" ilkesinden hareketle, gerek çalışanlar gerekse müşteriler arasında ayrım gözetilmez. Önyargılı davranışlardan kaçınılır.Müşterilerimize hizmet sunarken ulus, din, finansal ve toplumsal statü, cinsiyet gibi farklılıklar gözetilemez.
3. Güvenilirlik
Tüm ilişkiler karşılıklı güven çerçevesinde açık, anlaşılır ve doğru bilgileri içermelidir. Uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmaya, ayrıca zamanında ve eksiksiz hizmet sunmaya önem vereriz.
4. Saygı
Yapıcı ve farklı fikirlerin özgürce söylendiği ve karşılıklı saygı çerçevesinde değerlendirildiği, birbirine değer veren ve birbirini dinleyen bir ortamın oluşmasına özen gösteririz.
5. Saydamlık
Müşterilerini, kendilerine sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık, anlaşılır ve net biçimde bilgilendirirler.
6. Verimlilik
Bütünü görerek çok boyutlu çözümler üreterek, karar alma süreçlerini esnek ve hızlı kılmayı hedefleriz.
7. Başarı Odaklılık
Takım ruhu ve başarı motivasyonuyla; bilinçli iş yapan, çözüm bulan, insiyatif kullanan, tecrübelerimizi paylaşan ve başarılı uygulamaları yaygınlaştıran kişilerle çalışır sürekli öğrenmeye önem veririz.
8. Sosyal-Sorumluluk
Çevreye ve topluma katkı sağlamak amacıyla kurum olarak sosyal-sorumluluk projelerine önem verilir. Sorumluluk bilinciyle ulusal ve uluslararası kuruluşların koyduğu standartlara uyun hareket ederiz.
9. Müşteri Odaklılık
Müşteri memnuniyeti ön plana çıkartarak, beklentilerini karşılayan ve sürekli kılan yüksek kaliteli müşteri odaklı hizmet sunarak şirketimize olan bağlılıkları artırmayı hedefleriz.