Dağıtım operasyonunun merkezini oluşturan, iklim kontrollü, Dünya standartlarındaki ana depolama tesisi 5000 m2 alana sahiptir. Ayrıca mevcut ana depoya ek olarak, büyüyen iş hacmine yardımcı olmak amacıyla inşaatı devam eden 1200 m2lik modern deponun 2020 yıllında tamamlanması planlanmaktadır